Allan vs. Bodil


I Fyens Stiftstidende kunne man den 18. december 2013 læse:
Den 28.oktober ramte Allan Sønderjylland og Sydfyn omkring Fåborg hårdest. Orkanen satte danske rekord med vinstød på 53,5 m/s. Bodil, der ramte Danmark 5.december, nåede "kun"
44,2 m/s  Allan hærgede rundt regnet tre timer for fuld udblæsning. Bodil i cirka 20 timer.
Falck rykkede ud i ca 4.000 gange til hver af de to storme, men beredskabet havde flest udrykniger til Bodil, ca 120, mod 40 til Allan.


Som I kan se af nedenstående fotoserie fra den 17. december slap Egeskov Mølle nådigt fra Allans hærgen den 28.oktober.
Et af de afrevne vindrose blade blæste do helt ud i græsmarken. Vi fik hurtigt sat håndværkere på den havarerede vindrose, og den kunne nødtørftig krøje hatten op i vinden med de resterende blade til den endelige reparation, som blev den 17.december 2013
Den kunne Bodil ikke vente på, men hun tog  dog henyn til den beskadigede vindrose,  så vi slap med "skrækken" den 5. December.
Nu snurrer den nye vindrose lystigt rundt og er klar til at tage imod næste storm !
.

Se et enkelt forstørret billede ved at klikke her