EGESKOV MØLLE
Bygget i 1848
Hollandsk vindmølle med galleri
"Under mølle" i mursten
Ottekantet "over mølle" af træ dækket med egespån

Løgformet hat beklædt med pap
Vinger udstyret med klapper
Møllen krøjer med en vindrose

Møllen blev bygget 1848 som en kornmølle og var fungerende indtil 1949.
Egeskov Mølle er stadig i brug til formaling af hvede til mel.
De frivillige i   "Egeskov Møllelaug" sælger alt det  mel, de kan male i deres fritid.

Indtil 1926 tilhørte Egeskov Mølle  Egeskov Gods. I 1950 blev den overtaget af Kværndrup Hjemstavnsforening, som i 1987 donerede møllen til Ryslinge Kommune.
I dag ejes Egeskov Mølle  af Svendborg Museum.
Egeskov Møllelaug er ansvarlig for den daglige drift af møllen og modtager gerne  turister, skoleklasser og andre gæster .Mange besøgende er fra nabolaget, men også mange turister kommer før/efter deres besøg på Egeskov Slot. Når flaget er hejst på Egeskov Mølle, eller når møllen drejer rundt,  kan der købes stenmalet hvedemel direkte fra mølleporten

Lidt historie

Navnet Egeskov kan spores tilbage til Middelalderen, og som navnet antyder bestod området hovedsageligt af egetræer.Oprindeligt var møllen kun en vandmølle.

Det var først 1768, at den blev nævnt som en vindmølle, men den var beliggende syd for den nuværende mølle, nemlig på Højbjergmarken. Denne mølle blæste ned en juleaften i 1830'erne. En ny vindmølle blev bygget i sin aktuelle position mellem 1848 og 1855 på banken lidt syd for vandmøllen (nedlagt 1890).

Oprindelig havde møllen vinger til kludesejl og krøjede manuelt, men i 1924, to år før den frasolgtes godset, blev den moderniseret med vindrose og selvsvikkende vinger (vinger med klapper/jalousier). I 1952 blev møllen kendt i hele landet. Den var afbildet på den nye 10 krone-seddel af illustrator Ib Andersen.

I januar 1956 blæste hat og vinger ned under et voldsomt stormvejr. Egeskov Mølle blev restaureret ved hjælp af hat og vinger fra Højlund Mølle i Gudbjerg.

En stor del af mølleinventaret blev bevaret under den store restaurering i 2005, og møllen drives i dag som beskrevet ovenfor. Efter restaureringen i 2005 overleverede Ryslinge Kommune møllen til Svendborg Museum for en symbolsk sum af 10 kr..

En film om restaureringen af Egeskov Mølle bekostede Ryslinge Kommune. Ved kommunesammenlægningen overdrog kommunen restlageret af  DVD'er til Egeskov Møllelaug.
Denne DVD er nu udsolgt, men det er lykkedes os at få den "genoptrykt" hos den oprindelige fotograf Joakim Eggert


Tilbage til forsiden