Laugsmøderne er hyggelige

10 krone møllen på den gamle tikroneseddel

Webmaster  for http://www.egeskov-moelles-hjemmeside-2009-2017.dk og fhv. formand for Egeskov Møllelaug 
Bent Hansen 
Tværvej 4, 5772 Kværndrup
Tlf. 6227 1497
Mobiltlf. 2177 0481 gerne en SMS,  men send helst  en E-mail.. Jeg åbner for elektronisk post
HVER dag! 
bha@post7.tele.dk.
Oplys os din Email..så får du alle nyheder!

Medlemskontingentet på 10 kr og evt. sponsorbidrag kan indsættes på kontonr. 59750001045424 i Andelskassen.
Afdeling Ringe (Tlf.: 87 99 55 40
Husk at oplyse navn og E-mailadresse ved indbetalingen, så har vores kasserer Rita Larsen nemt ved at skrive jer ind som medlem !

Egeskov Mølle
5772 Kværndrup

| Egeskov Mølles historie | Egeskov Mill

Fhv. formand  Bent Hansen  tlf: 62 27 14 97 Tværvej 4,  5772 Kværndrup
E-mail: bha@post7.tele.dk,