Generalforsamling lørdag den 22. april 2017 klokken 09.30
på Egeskov Mølle


Dagsordenen:
1) Valg af dirigent (dirigenten må ikke være medlem af   bestyrelsen.) og referent.
2) Bestyrelsens beretning
3) Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
4) Behandling af indkomne forslag: Forslag skal være indkommet senest 14 dage før generalforsamlingen:.
- Der er indkommet følgende forslag til en ny paragraf 10:
Foreningen tegnes af bestyrelsen. Hvis der ikke er enighed, er det flertallet der er afgørende. Formanden fungerer som foreningens kontaktperson, med mindre andet aftales, Foreningen kan ikke påtage sig kautionsforpligtelse.
5) Valg af bestyrelse. På valg er Bent Hansen (ønsker ikke genvalg), Rita Larsen og Kjeld Toftelund Larsen
Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
Valg af repræsentant til Dansk Møllerforening. På valg er Kjeld Toftelund Larsen
Valg af 2 repræsentanter til Egeskov Markedsforenings Repræsentantskab. En af repræsentanterne skal være medlem af bestyrelsen. På valg er Rita Larsen og Elisabeth Hansen (ønsker ikke genvalg)
Valg af revisor og revisorsuppleant . På valg er Hans Buch Rasmussen  og  suppleant Tove Andersen
6. Eventuelt.

Referat:
Ad 1  Merete og Bent som referent
Ad 2. Bestyrelsens beretning ved formanden blev        godkendt. Se beretningen Tryk her
Ad 3 Regnskabet blev godkendt og kontingent
2*10 kr. gældende fra 1.  januar 2018 blev vedtaget
Ad 4 Vedtægtsændringen blev godkendt
Ad 5  Rita Larsen, Kjeld Toftelund og Bent "tømrer" Hansen blev valgt
Leif Tornquist Nilesen valgt som suppleant
Kjeld Toftelund blev genvalgt til Dansk Møllerforening
2 repræsentanter til Egeskov Markedsforening blev Rita Larsen (medlem af bestyrelsen) o g Arne Poulsen
Hans Buch Rasmussen blev genvalgt som revisor med Tove Andersen som suppleant
Ad 6.
Tak fra Karen Cortes for godt samarbejde.
Fhv. næstformand  i møllelauget Povl Fleckner Henriksen takkede den afgåede formand for starten af møllelauget (det melproducerende møllelaug)
Næstformand Svend sagde tak med tre T'er:
Tak til Lisbeth
Tak til Bent
Til lykke med Guldbrylluppet samt alt godt fremover
(og så var der særdeles flotte afskedsgaver)
Til allersidst udtalte den stadig fungerende webmaster følgende:

Der er reserveret plads på Hostmaster-Dk  til domænenavnet www.egeskov-moelles-hjemmeside-2009-20017.dk
Når den nye webmaster er "ansat" vil han/hun kunne starte på en ren hjemmeside www.egeskov-moelle.dk og ALLE gamle er  flyttet.
Den nye webmaster kan så lave et link til den historiske
http://www.egeskov-moelles-hjemmeside-2009-2017.dk


Se billeder fra generalforsamlingen tryk her

Generalforsamling

(arkivfoto)

Toves morgencomplet
til generalforsamlingens
21 deltagere

Reserver datoen
lørdag den 22. april klokken 09.30
på Egeskov Mølle til vores
Generalforsamling-
Som noget nyt:
Se årets gang ud fra eksempler fra
gæstebogen

TRYK HER